Атомна енергетика


 • Кабельні вироби відносяться до числа основних елементів, що забезпечують надій-ність і безпеку експлуатації атомних електростанцій (АЕС).
 • Номенклатура кабелів, що застосовуються на АЕС, досить різноманітна, як по функціональному призначенню (кабелі силові, контрольні, управління, сигналізації, зв'язку, вимірювання), так і по області застосування (терморадіаційностійкі кабелі для гермозони АЕС, ка-белі для комплектування систем безпеки та інших важливих систем АЕС, кабелі для комплек-тування систем нормальної експлуатації).
 • До сучасних кабельних виробів для АЕС, крім основних функціональних вимог - електричних, механічних, експлуатаційних, висуваються високі вимоги до терміну служби, пожежної безпеки, стійкості до аварійних режимів.
 • Виходячи з досягнутого досвіду розробки і постановки на виробництво в 2007-2012 роках кабелів за міжнародними стандартами для атомних станцій Індії та Ірану, УкрНДІКП була розроблена широка гама кабелів для АЕС України, що відповідають світовому рівню і нормативним документам НАЕК «Енергоатом»:

  - Кабелі силові, контрольні, управління, сигналізації та зв’язку для АЕС з ізоляцією і оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів;

  - Кабелі вимірювальні терморадіаційностійкі для АЕС;

  - Кабелі силові, контрольні та управління для АЕС з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних пластикатів зниженої пожежної небезпеки;

  - Кабелі управління для АЕС, з ізоляцією з поліетилену в оболонці з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежної небезпеки.


Кабелі відповідають наступним стандартам і нормативним документам:

 • СОУ НАЕК 081
 • ДСТУ IEC 60502-1
 • ДСТУ EN 60332-3-22
 • СОУ НАЕК 100
 • ДСТУ IEC 60227-1
 • ДСТУ EN 60332-3-24
 • НП 306.2.141
 • ДСТУ IEC 60331-1
 • ДСТУ EN 60332-1
 • НП 306.2.202
 • ДСТУ IEC 60331-2
 • ДСТУ EN 60754-1
 • НП 306.2.208
 • ДСТУ IEC 60331-21
 • ДСТУ EN 60754-2
 • ОПБ-88/97 НП-001-97
 • ДСТУ IEC 60331-31
 • ДСТУ EN 61034-2
 • КНД 95.0.02.02.004
 • ДСТУ 4809
 • ДСТУ EN 60228

Номенклатура кабелів.

НайменуванняМаркиОбласть застосуванняРобоча напруга, кВЧисло жил Перетин жил, мм2Клас пожежної безпеки по ДСТУ 4809:2007
Кабелі по ТУ У 31.3-00217099–046:2013
Кабелі силові з ізоляцією і оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів ППГнг-HF,
ППГЭнг-HF,
ПБбПнг-HF
Поза гермозоною АЕС 0,6/1,0 (1,2) 1 -5 1,5 -240 ПБ 122122000
ППГнг-FRHF,
ППГЭнг-FRHF,
ПБбПнг-FRHF
ПБ 122122282
Кабелі силові з ізоляцією і оболонкою зі зшитих полімерних композицій, що не містять галогенів* ПвПнг(А)-HF,
ПвПЭнг(А)-HF
Всередині та поза гермозоною АЕС 0,6/1,0 (1,2) 1 -5 1,5 -240 ПБ 122122000
ПвПнг(А)-FRHF,
ПвПЭнг(А)-FRHF
ПБ 122122282
Кабелі контрольні з ізоляцією і оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів КППГнг-HF,
КППГЭнг-HF
Поза гермозоною АЕС 0,38/0,66 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 0,75 - 2,5 ПБ 122122000
КППГнг-FRHF,
КППГЭнг-FRHF
4, 7, 10 4, 6 ПБ 122122282
Кабели контрольні з ізоляцією і оболонкою зі зшитих полімерних композицій, що не містять галогенів* КПоПЭнг-HF,
КПоЭПЭнг-HF
Всередині та поза гермозоною АЕС 0,38/0,66 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 0,75 - 2,5 ПБ 122122000
КПоПЭнг-FRHF,
КПоЭПЭнг-FRHF
4, 7, 10 4, 6 ПБ 122122282
Кабелі управління, сигналізації та зв’язку парної скрутки, з ізоляцією і оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів КПЭПнг- HF,
КПэЭПнг- HF
Поза гермозоною АЕС 0,15/0,25 1х2, 2х2,4х2, 6х2,8х2, 10х2,12х2, 14х2,16х2, 20х2,24х2, 30х2,37х2, 48х2 0,35-1,5 ПБ 122122000
КПЭПнг-FRHF,
КПэЭПнг-FRHF
ПБ 122122282
Кабелі управління і контролю гнучкі, з ізоляцією і оболонкою з полімерних компо-зицій, що не містять галогенів КУГППнг-HF,
ККУГПЭПнг-HF,
КУГППЭнг-HF
Поза гермозоною АЕС 0,22/0,38 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52 0,35-1,5 ПБ 122122000
КУГППнг-FRHF,
КУГПЭПнг-FRHF,
КУГППЭнг-FRHF
ПБ 122122282
Кабелі можуть застосовуватись в системах АС класів безпеки 2(А), 3(В), 3(С), 4 по класифікації НП 306.2.202
Кабелі відносяться до елементів АС класів безпеки 2, 3 і 4 по класифікації НП 306.2.141.
За умовами експлуатації, кабелі з позначкою *) відносяться до груп Е1.1-Е1.4 (зона суворого режиму) і Е2.1-Е2.3 (зона вільного режиму) згідно СОУ НАЕК 100:2016.
Інші кабелі відповідно до умов експлуатації відносяться до груп Е1.2-Е1.4 (зона суворого режиму) і Е2.1-Е2.3 (зона вільного режиму) згідно СОУ НАЕК 100:2016.
За умовами розміщення та стійкості до механічних впливів, кабелі відносяться до груп Р2.1, Р2.2, Р3.1-Р3.3 згідно СОУ НАЕК 100:2016.
Кліматичне виконання УХЛ і Т, категорія розміщення 5 по ГОСТ 15150.
Категорія сейсмостійкості кабелів - Ⅰ і Ⅱ по НП 306.2.208.
Кабелі зі знаком * стійкі до аварійних режимів «малої і великої течії» (тест LOCA).
Кабелі стійкі до дії радіації (максимальна доза поглинання термін експлуатації 4*107 рад) і дезактивуючих розчинів.
Термін служби кабелів не менше 40 років.


НайменуванняМаркиОбласть застосуванняРобоча напруга, кВЧисло жил Перетин жил, мм2Клас пожежної безпеки по ДСТУ 4809:2007
Кабелі по ТУ У 31.3-00217099–045:2014
Кабелі вимірюваль-ні терморадіаційностійкі з ізоляцією і оболонкою зі зшитих композицій, що не містять галогенів, в тому числі з жилами зі сплавів ХК і ХА КПЭТИнг-HF Всередині та поза гермозоною АЕС - 1х2,
2х2,
7х2,
12х2,
14х2
0,35;
0,50
ПБ 122122000
КПЭТИнг-FRHF ПБ 122122282
Кабелі можуть застосовуватись в системах АС класів безпеки 2(А), 3(В), 3(С), 4 по класифікації НП 306.2.202.
Кабелі відносяться до елементів АС класів безпеки 2, 3 і 4 по класифікації НП 306.2.141.
За умовами експлуатації, кабелі відносяться до груп Е1.1-Е1.4 (зона суворого режиму) і Е2.1-Е2.3 (зона вільного режиму) згідно СОУ НАЕК 100:2016;
За умовами розміщення та стійкості до механічних впливів, кабелі відносяться до груп Р2.1, Р2.2, Р3.1-Р3.3 згідно СОУ НАЕК 100:2016.
Кліматичне виконання УХЛ і Т, категорія розміщення 5 по ГОСТ 15150.
Категорія сейсмостійкості кабелів - Ⅰ і Ⅱ по НП 306.2.208.
Всі кабелі поширюють горіння при одиночній і пучкової прокладці.
Кабелі з індексом «нг-HF» не містять галогенів і мають низьке димо-газовиділення.
Кабелі вогнестійкі з індексом «нг-FRHF» зберігають працездатність в умовах воз-дії полум'я, не містять галогенів і мають низьке димо-газовиділення.
Кабелі стійкі до аварійних режимів «малої і великої течії» (тест LOCA).
Кабелі стійкі до дії радіації (максимальна доза поглинання термін експлуатації 4107 рад) і дезак-тивуючих розчинів.
Термін служби кабелів не менше 40 років.


НайменуванняМаркиОбласть застосуванняРобоча напруга, кВЧисло жил Перетин жил, мм2Клас пожежної безпеки по ДСТУ 4809:2007
Кабелі по ТУ У 31.3-00217099–047:2013
Кабелі силові з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних пластикатів зниженої пожежної небезпеки ВВГнг-LS,
ВВГЭнг-LS,
АВВГнг-LS,
АВБбШвнг-LS,
ВБбШвнг-LS,
Поза гермозоною АЕС 0,6/1,0 (1,2) 1 -5 1,5 -240 ПБ 123111000
ВВГнг-FRLS
ВВГЭнг-FRLS
ПБ 122111282
Кабелі контрольні з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних пластикатів зниженої пожежної небезпеки КВВГнг-LS,
КВВГЭнг-LS
Поза гермозоною АЕС 0,38/0,66 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 0,75 - 2,5 ПБ 123111000
КВВГнг-FRLS,
КВВГЭнг-FRLS
4, 7, 10 4, 6 ПБ 122111282
Кабелі управління і контролю гнучкі з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних пластикатів зниженої пожежної небезпеки КУГВВнг-LS,
КУГВЭВнг-LS,
КУГВВЭнг-LS
Поза гермозоною АЕС 0,22/0,38 7, 14, 24, 37, 61 0,35; 0,50 ПБ 123111000
КУГВВнг-FRLS,
КУГВЭВнг-FRLS,
КУГВВЭнг-FRLS
ПБ 122111282
Кабелі можуть застосовуватись в системах АС класів безпеки 2(А), 3(В), 3(С), 4 по класифікації НП 306.2.202.
Кабелі відносяться до елементів АС класів безпеки 2, 3 і 4 по класифікації НП 306.2.141.
За умовами експлуатації, кабелі відносяться до груп Е1.2-Е1.4 (зона суворого режиму) і Е2.1-Е2.3 (зона вільного режиму) згідно СОУ НАЕК 100:2016.
За умовами розміщення та стійкості до механічних впливів, кабелі відносяться до груп Р2.1, Р2.2, Р3.1-Р3.3 згідно СОУ НАЕК 100:2016.
Кліматичне виконання УХЛ і Т, категорія розміщення 5 по ГОСТ 15150.
Категорія сейсмостійкості кабелів - Ⅰ і Ⅱ по НП 306.2.208.
Кабелі стійкі до дії радіації і дезактивуючих розчинів.
Термін служби кабелів не менше 40 років.


НайменуванняМаркиОбласть застосуванняРобоча напруга, кВЧисло жил Перетин жил, мм2Клас пожежної безпеки по ДСТУ 4809:2007
Кабелі по ТУ У 31.3-00217099–048:2014
Кабелі управління з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлорид них пластикатів зниженої пожежної небезпеки КМПВнг-LS,
КМПВЭнг-LS,
КМПВЭВнг-LS,
КМПЭВнг-LS,
КМПЭВЭнг-LS,
КМПЭВЭВнг-LS
Поза гермозоною АЕС 0,5, 1,0 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52 0,35-2,5 ПБ 122111000
Кабелі управління з ізоляцією зі зшитого поліетилену і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежної небезпеки КМПвВнг-FRLS,
КМПвВЭнг-FRLS,
КМПвВЭВнг-FRLS,
КМПвЭВнг-FRLS,
КМПвЭВЭнг-FRLS,
КМПвЭВЭВнг-FRLS
Поза гермозоною АЕС 0,6/1,0 (1,2) 1 -5 1,5 -240 ПБ 122111282
Кабель управління парної скрутки, з ізоляцією з самозатухаючої композиції поліетилену і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежної небезпеки КУПсЭВнг-LS Поза гермозоною АЕС 0,25 2х2,
4х2,
7х2,
8х2,
10х2,
14х2,
19х2,
30х2,
37х2,
52х2
0,35, 0,50 ПБ 122111000
КУПсЭВнг-FRLS ПБ 122111282
Кабелі можуть застосовуватись в системах АС класів безпеки 2(А), 3(В), 3(С), 4 по класифікації НП 306.2.202.
Кабелі відносяться до елементів АС класів безпеки 2, 3 і 4 по класифікації НП 306.2.141.
За умовами експлуатації, кабелі відносяться до груп Е1.2-Е1.4 (зона суворого режиму) і Е2.1-Е2.3 (зона вільного режиму) згідно СОУ НАЕК 100:2016.
За умовами розміщення та стійкості до механічних впливів, кабелі відносяться до груп Р2.1, Р2.2, Р3.1-Р3.3 згідно СОУ НАЕК 100:2016.
Кліматичне виконання УХЛ і Т, категорія розміщення 5 по ГОСТ 15150.
Категорія сейсмостійкості кабелів - Ⅰ і Ⅱ по НП 306.2.208.
Кабелі стійкі до дії радіації і дезактивуючих розчинів.
Термін служби кабелів не менше 40 років.