Диференціально-скануюча калориметрія


  • Визначення температури переходу (плавлення, кристалізація і т. д.);

  • Визначення температури реакції (наприклад, для затвердіння, вулканізації і т. д.);

  • Визначення перехідних ентальпій (зміни ентальпії - теплота плавлення, теплота кристалізації і т. д.);

  • Визначення міри кристалічності (полімеризація);

  • Визначення питомої теплоємності;

  • Визначення молекулярно-масового розподілу (розділення піків);

  • Визначення часу окислювальної індукції і окислювальної температури.