Санітарно-промислова лабораторія


 • Виміри чинників виробничого середовища та трудового процесу з метою здійснення лабораторного контролю умов праці;

 • Виміри концентрації забруднюючих речовин в стічних водах підприємств та атмосферному повітрі санітарно-захисної зони підприємства;

 • Проведення вимірів змісту в повітрі робочої зони (в т.ч. в зварювальному аерозолі) шкідливих речовин :
  оксид і діоксид азоту; сірчистий ангідрид; оксид етилену; оксид заліза; каніфоль; оцтова кислота; діоксид кремнію; аерозолі мінеральних олій, їдких лугів і сірчаної кислоти; мідь; нікель, озон, тетраметилтиурам дисульфід; титан і його діоксид; формальдегід; пил сілікатовмісна, рослинного походження, сажі;

 • Проведення вимірів параметрів мікроклімату на робочих місцях:
  - температура повітря;
  - відносна вологість повітря;
  - швидкість руху повітря;
  - інтенсивність теплового випромінювання;

 • Проведення вимірів фізичних чинників виробничого середовища :
  - віброшвидкість;
  - освітленість;
  - рівень шуму;

 • Проведення вимірів забруднюючих речовин в стічних водах підприємств :
  температура води; амоній-іон; ПАР; біохімічне споживання кисню; хімічне споживання кисню; водневий показник (pH); жири; зважені частки; мінералізація; нафтопродукти; загальне залізо; мідь; нітрати; нітрит; сульфати; фосфати; хлориди; хром; цинк;

 • Проведення вимірів шкідливих речовин в атмосферному повітрі санітарно-захисної зони підприємства :
  діоксид азоту; сірчистий ангідрид; хлористий водень.